LinkedIn i nadále zaznamenává rekordní engagement

Uběhl další kvartál a s ním i zhodnocení, jak si v daném období vedla sociální síť LinkedIn.
Tu v roce 2016 zakoupila společnost Microsoft a v rámci své výroční zprávy představila zajímavé výsledky týkající se právě něj.

Uběhl další kvartál a s ním i zhodnocení, jak si v daném období vedla sociální síť LinkedIn. Tu v roce 2016 zakoupila společnost Microsoft a v rámci své výroční zprávy představila zajímavé výsledky týkající se právě něj.

Podle zmíněné zprávy se ve čtvrtém kvartále roku 2021 zvýšil obrat sítě LinkedIn o 36 %. A to v důsledku zvýšeného zájmu o inzerci a obnově na trhu práce. Celkový počet přihlášení se navýšil o 22 %.

Microsoft k těmto výsledkům uvedl:

„Pozorujeme skutečně velké změny napříč pracovním trhem. Lidé více než kdy dřív, zvažují, jak, kde a proč vlastně chtějí pracovat. V rámci této nové ekonomiky se LinkedIn stal nezbytným nástrojem, který propojuje tvůrce s jejich komunitou, zaměstnavatele s uchazeči, obchodníky se zákazníky.”

Covidová pandemie vedla k výrazným změnám napříč obory a řada lidí změnila své pracovní zaměření. LinkedIn uživatelům nabízí prostor, ve kterém mohou ukázat své dovednosti a najít nová pracovní uplatnění.

Zvyšuje se počet vytvořených Událostí i celkový počet uživatelů

Inzerce a počet přihlášení ovšem nejsou jediné oblasti, ve kterých LinkedIn zaznamenal růst. Nástroj Sales Navigator, který je přirovnáván k internímu CRM systému a má usnadnit hledání potenciálních klientů, si nyní platí více než 1 milion uživatelů. Zmíněný nástroj v uplynulém roce zaznamenal obrat v hodnotě 1 miliardy dolarů a poprvé v historii tak dosáhl tohoto milníku. I zde tak můžeme sledovat zvyšující se hodnotu, kterou LinkedIn pro marketéry představuje.

Další oblastí, která je na vzestupu, jsou Události. V současné době se na LinkedIn každý týden založí přibližně 24 000 událostí.

LinkedIn sice nebudí tolik pozornosti jako ostatní sociální sítě, nicméně je zřejmé, že pod záštitou společnosti Microsoft úspěšně roste. V roce 2016, měla tato síť 430 milionů uživatelů, nyní se jedná již o 810 milionů.

Je jisté, že je tato platforma na vzestupu a i nadále její význam poroste. Stává se tak stále častěji vyhledávaným kanálem pro firemní prezentaci a marketérům nabízí řadu užitečných nástrojů, které mohou pro svou práci využít.

Více informací najdete ve zmíněné výroční zprávě.

Zdroje: Microsoft, Social Media Today